گروه آریا داناک

اخبار آریا داناک

اخبار آریاداناک

آموزش-به-کودکان

آموزش به کودکان

آموزش به کودکان مقوله ای است که به زبان بسیار راحت می آید ولی در واقعیت آن گونه که باید، به آن پرداخته نشده است.

مطالعه بیشتر »
مدیر-پخته-مدیر-پخمه

مدیر پخته؛ مدیر پخمه!

مدیران پخته ؛ مدیرانی هستند که : براساس سلسله مراتب سازمانی و شایستگی‌های فردی و تخصصی ارتقاء یافته اند. سرد و گرم روزگار را چشیده

مطالعه بیشتر »
گواهی عضویت اتاق آریاداناک
انجمن صنفی
مجوز فنی و حرفه ای
مجوز ایزو آریاداناک
نظام صنفی
گواهی ایران کد آریاداناک
مجوز جدید ساترا