تشکیل باشگاه کارآفرینان پیشگام

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
تشکیل باشگاه کارآفرینان پیشگام

باشگاه کارآفرینان پیشگام، با شعار و هدف اتصال به بازار جهانی با تکیه بر استفاده از فرصت های بین المللی موجود در بهمن ماه سال 1397 با حضور بیش ازیکصد کارآفرین برتر تشکیل شد بر این اساس، باشگاه آمادگی خود را برای بررسی بازار مورد نیاز شما کارآفرینان پیشگام در سطح جهانی اعلام میکند. با شعار و هدف اتصال به بازار جهانی با تکیه بر استفاده از فرصت های بین المللی موجود تشکیل شد

دکتر شریعتمداری ؛ وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور در نخستین هم اندیشی باشگاه کارآفرینان پیشگام ضمن حمایت از حقوق کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی از تشکیل باشگاه کارآفرینان پیشگام حمایت کرد و اتصال به بازار جهانی را به عنوان اتصال به زنجیره ارزش جهانی را مهمترین دستاورد این باشگاه تلقی کرد.
وی در پایان به حمایت حداکثری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی از باشگاه کارآفرینان پیشگام اشاره کرد و افزود کارآفرینان پیشگام ما امروز بعنوان سرداران اقتصادی کشور در شرایط تحریم های ظالمانه هستند و مورد حمایت حداکثری دولت جمهوری اسلامی ایران و این وزارتخانه خواهند بود.

هدف اصلی این باشگاه ، جذب حداکثری ظرفیت های موجود در کشور و خارج از کشور به منظور ایجاد فضای اتصال به بازار جهانی است، که این مسیر از طریق قوانین جاری حقوق تجارت بین الملل و مشاوره های تخصصی بازار های کشور های مورد هدف در برنامه می باشد.