دومین هم اندیشی اتصال به بازار جهانی

پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
دومین هم اندیشی اتصال به بازار جهانی

دومین نشست تخصصی اتصال به بازار جهانی به همت باشگاه کارآفرینان پیشگام و با حمایت معاونت کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میان کارآفرینان داخلی و هیئت متخصص از کشور هند در خصوص حضور در بازار جهانی، صادرات و واردات به منظور بهره مندی از فضاهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه برگزار می گردد. این باشگاه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ داده تا کارآفرینان و صاحبان کسب و کار بتوانند با اتصال به بازار جهانی از ظرفیت های سرمایه گذاری، صادرات و واردات بهره مند شوند.

در این نشست تخصصی تعدادی از اساتید، بازرگانان و تجار، تجارب خود را جهت حضور در بازار جهانی به اشتراک خواهند گذاشت. یکی از پیامهای اصلی این نشست حضور در بازار جهانی با حمایت و بهره مندی از دانش متخصصین و فعالان تجاری از‌  کشور هند و ارتباطی موثر با کشورهای دیگر از جمله کشورهای آسیایی بوده است. دکتر رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی و‌ بهره‌ وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین نشست ملی هم اندیشی اتصال به بازار جهانی در پانزدهم اسفندماه: در این مسیر ما یک گام به جلو پیش رفتیم و هدفمان اتصال کارآفرینان کشور به کارآفرینان کشور هند و از آنجا اتصال به باقی کشور ها می باشد. کشور هند از لحاظ دینی، اعتقادی و فرهنگی به ما نزدیکتر بوده و ما میتوانیم از تمام این ظرفیت ها برای حضور در بازار جهانی بهره ببریم. در این شرایط باید از هر فرصتی برای حضور در بازار جهانی استفاده کنیم و ارتقا و رشد اکوسیستم کارآفرینی ما در حوزه های مختلف زمانی اتفاق می‌افتد که ما بتوانیم به اکوسیستم های دیگر متصل شویم.امروز از حوزه های مختلف صنعت، فشن، بانکداری، امور مالی، و کارآفرین ها و فعالان تجاری کشور هند حضور داشتند و از این فرصت بهره بردیم تا بتوانیم در نشست های بعدی با افراد متخصص در حوزه های مختلف میان کارآفرینان ما و کشور هند داشته باشیم.

آقای منصور کارشناس کارآفرینی هند با تاکید بر استفاده از ظرفیت های فرهنگی و دیرینه تاریخی روابط بین مردم دو کشور ایران و هند ، اظهار داشت: از این به بعد این هیات به طور مرتب و مستمر طی ماه های آینده به ایران آمده و افراد کلیدی تری را برای تبادلات مختلف با خود همراه می کنیم. همچنین سعی خواهیم کرد ارتباطات را با کشورهای دیگر آسیایی برقرار کرده و زمینه های بهتر تعاملات ایجاد گردد.