تفاهم نامه همکاری موسسه زبان آوید با شرکت جامع پرداز دانا

سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
تفاهم نامه همکاری موسسه زبان آوید با شرکت جامع پرداز دانا

تفاهم‌نامه همکاری به منظور اجرای دوره های آموزشی زبان انگلیسی، بین موسسه زبان انگلیسی آوید تحت نظر سازمان مدیریت صنعتی به نمایندگی آقای مهندس معادی خواه و شرکت جامع پرداز دانا به نمایندگی محمدحسین قربانی ساوجی در اردیبهشت 1398 منعقد و طرفین متعهد به رعایت مفاد آن شده‌اند.
به گزارش روابط عمومی شرکت جامع پرداز دانا، این تفاهم نامه با موضوع توسعه همکاری مشترک و بهره مندی از ظرفیت، توانمندی و تجارب طرفین و تقویت نقش بخش خصوصی در اجرای طرح آموزشی آنلاین منعقد گردید.
گفتنی است مدت زمان این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت سه سال می باشد و تمدید آن با بررسی مجدد طرفین تفاهم نامه و توافق طرفین امکان پذیر می باشد