کارآفرینی

ارتقای منزلت و اثربخشی کارآفرینان با مصوبه هیأت وزیران

ارتقای-منزلت-و-اثربخشی-کارآفرینان-با-مصوبه-هیأت-وزیران

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به گروه اقتصادی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی آریاداناک: سرانجام با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر که حاصل تلاش همکارانم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهره‌گیری از همدلی و همفکری کارآفرینان کشور بود سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو در نشست هیأت دولت تصویب شد.

تجربیات آزموده شده کشورهای بتازگی توسعه یافته، تئوری‌ های اقتصاد توسعه و توسعه صنعتی و تعداد قابل‌ توجهی از نمونه‌های موفق داخلی بخوبی نشان می‌دهند که توسعه اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد یک کشور، حاصل اکتشاف کارآفرینانی است که دست به ریسک و آزمون‌ زده و برای اولین‌بار وارد یک حوزه پیچیده، با ارزش افزوده بالا، کاملاً جدید و بازارهای رقابتی بین‌المللی شوند، پیرامون خود چه به صورت خوشه‌ای و چه در طول زنجیره ارزش، شرکت‌های دیگری تأسیس نموده و تبدیل به الگویی برای دیگران برای ورود مشابه شوند که در اصطلاح رایج به این کارآفرینان، «کارآفرینان پیشرو» گفته می‌شود. از همین‌رو هرچه فرایند یادشده در یک کشور، توسط دولت تسریع و تسهیل شود، سرعت توسعه اقتصادی و احتمال وقوع تحول ساختاری در اقتصاد آن کشور نیز بشدت افزایش خواهد یافت.

بر همین اساس برای اولین بار در کشور مصوبه‌ای نوآورانه با عنوان «سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو» توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تهیه و پس از دو سال و طی کردن مراحل مختلف کارشناسی در کمیسیون اقتصاد دولت، در هیأت دولت به تصویب رسید.

بیش از بندهای مصوبه، روح حاکم بر آن اهمیت دارد. مهم ترین ویژگی این مصوبه عطف به شخص کارآفرین به عنوان محور تحول اقتصادی به جای توجه صرف به بنگاه است. در عین حال طبق این مصوبه، سیاست‌های ویژه‌ای در تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو در سه بخش سیاست‌های مرتبط با ارتقای منزلت، سیاست‌های رشد و توسعه و بحث مسئولیت اجتماعی کارآفرینان پیشرو در نظر گرفته شده است.

از جمله مهم ترین حمایت‌های صورت گرفته از کارآفرینان پیشرو به عنوان نمونه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

– اختصاص بخشی از تسهیلات و مشوق‌های ارائه شده در قانون بودجه هر ساله تحت موضوع تولید و اشتغال به کارآفرینان پیشرو
– ضمانت تسهیلات مربوط به کارآفرینان پیشرو توسط صندوق‌های ضمانت دولتی
– ورود مواد اولیه و تجهیزات فناورانه مرتبط با فعالیت‌های اصلی از طریق مسیر سبز گمرکی
– تشکیل صندوق پژوهش و فناوری کارآفرینان پیشرو با هدف دسترسی کارآفرینان به منابع دانش فناورانه
– در اولویت قرار گرفتن کارآفرینان پیشرو در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
– تسهیل صدور روادید برای کارآفرینان پیشرو

این مصوبه با همکاری و همفکری نزدیک کارآفرینان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های دولتی تهیه شده است. همچنین سازوکار اجرایی لازم به منظور شناسایی و حمایت از کارآفرینان پیشرو با همکاری سایر دستگاه‌های همکار تهیه و به اجرا درخواهد آمد.

امیدواریم با اجرای این مصوبه، شاهد تحولی بنیادین در اقتصاد کشور و ارتقای نقش کارآفرینی در تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور باشیم.