اولین هم اندیشی اتصال به بازار جهانی

برگزاری نخستین همایش ملی اتصال به بازار جهانی، مورخ ۱۱ بهمن ماه سال 1397، فرصتی بود تا ایده مهم تأسیس باشگاه کارآفرینان پیشگام به بار بنشیند. این باشگاه با حمایت راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حمایت اجرایی و راهبردی گروه آریاداناک، به عنوان یک شتابدهنده تخصصی کار خود را آغاز کرده است. هدف اصلی این باشگاه جذب حداکثری ظرفیت های موجود در کشور و خارج از کشور به منظور ایجاد فضای اتصال به بازار جهانی است، که این مسیر از طریق قوانین جاری حقوق تجارت بین الملل و مشاوره های تخصصی بازار های کشور های مورد هدف در برنامه می باشد. ما معتقدیم تحقق اهداف در این مسیر ناهموار است، اما حتماً به نتایج مطلوبی خواهد رسید.

سبد خرید

محمدحسن قربانی

مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره

  • کاردانی حسابداری
  •  دارای گواهینامه بین المللی از موسسه تجارت و قانون HCLA هلند 
  • کارشناس استخراج ارزهای دیجیتال
  • کارشناس تبلیغات و شبکه های اجتماعی
  • کارشناس حوزه گردشگری و گردشگری سلامت