پویش ملی پیشگیری از کرونا

تشخیص ماسک ملت دار چگونه است؟

تشخیص-ملت-بلون-ماسک

تشخیص ماسک ملت دار چگونه است؟

یکی از راه های تشخیص ماسک ملت دار شناخت قسمت های مهم در ماسک ها است، لایه ملت بلون یکی از از اجزای ماسک است.

لایه ملت بلون از فیلامنت های ناپیوسته تولید شده اند که هر یک بین 1 تا 5 میکرون را عبور می دهند.

ماسک های فیلتردار و ماسک های استاندارد، این لایه را دارند. لایه ملت بلون باعث می شود ماسک مایعات را از خود عبور ندهد. لایه ملت بلون در برابر میکروب ها و گرد و غبار هوا مانند سدی مقاوم عمل می کند اما می توانند هوای تمیز را به راحتی عبور دهند. امکان رد و بدل کردن ساده ی هوا، باعث می شود تا لایه ی ملت مانع از تنفس راحت نشود ولی بتواند هوا را تصفیه کند.

ویژگی های لایه ملت بلون چیست؟

نام دیگر لایه ملت بلون، کاغذ فیلتر است. البته لایه ملت بلون مانند کاغذ خشک و انعطاف ناپذیر نیست بلکه نرم و منعطف است. ملت بلون روغن و میکروب را جذب می کند اما مانع از عبور اکسیژن نمی شود و تنفس را دشوار نمی کند. وجود لایه ملت بلون در ماسک استاندارد برای کارکنان ضروری است.

روش های تشخیص وجود لایه ملت بلون

همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از نشانه های یک ماسک استاندارد، وجود لایه ملت بلون است؛ برای آنکه مطمئن شویم ماسک استاندارد خریداری کرده ایم یا نه لازم است تا تشخیص دهیم دارای لایه ملت باشد.

ماسک ملت دار آب را عبور نمی دهد

برای بررسی کردن این مورد، مقداری آب را داخل ماسک بریزید. اگر ماسک آب را از خود عبور دهد به معنای عدم وجود لایه ی ملت است. در صورتی که ماسک آب رو عبور نداد، حتما از خشک بودن بافت ماسک اطمینان حاصل کنید. ماسک استاندارد نه آب را عبور می دهد و نه آن را جذب می کند و مرطوب می شود؛ بنابراین مرطوب شدن ماسک هم نشان دهنده ی عدم وجود لایه ملت در ماسک است.

ماسک ملت دار نور را کامل عبور نمیدهد

یکی از راه های تشخیص ماسک استاندارد، این است که میزان عبور نور از ماسک را بررسی کنیم. برای این کار، ابتدا اتاق را کاملا تاریک کرده و سپس منبع نور کوچکی مانند چراغ قوه یا شمع فراهم می کنیم. ماسک را در فاصله ده سانتی متری منبع قرار می دهیم و به منبع نگاه می کنیم. اگر بتوانیم منبع نور را به خوبی تشخیص دهیم و ببینیم یعنی ماسک ما فاقد لایه ملت بلون است.

در ماسک استاندارد، منبع نور به صورت منبع نامشخص و هاله ای نور مشاهده می شود و قابل تشخیص نیست.

لایه ملت بلون آتش نمی گیرد

یکی دیگر از راه های تشخیص کیفیت و استاندارد بودن ماسک، بررسی نحوه ی سوختن است.

دقت کنید که برای این آزمایش تمام ماسک را روی شعله نمی گیریم بلکه تنها لایه ی وسط را مورد بررسی قرار می دهیم.

ابتدا باید طرفین ماسک را با قیچی ببریم، سپس لایه ی وسط را از سایر لایه ها جدا کرده و روی شعله قرار دهیم. اگر این لایه بلافاصله آتش بگیرد و بسوزد نشان دهنده ی آن است که ماسک ما ملت دار نبوده است. لایه ملت آتش نمی گیرد اما بافت آن خراب می شود.در حقیقت لایه ملت بدون آنکه بسوزد از بین می رود و لایه هایش از هم جدا می شوند. پس حالت اشتعال و سوختگی در لایه ملت دیده نمیشود و مشاهده آتش گرفتن تاییدی بر ناکارآمد بودن ماسک است.

ماسک ملت دار ذرات ریز را جذب می کند

برای تشخیص استاندارد بودن ماسک از این راه، ابتدا باید مقداری دستمال کاغذی را به بخش های ریز تقسیم کنیم.مرحله ی بعد این است که ماسک را به آرامی روی خورده دستمال ها بگذارید و بردارید. اگر ذرات به ماسک نچسبیده باشند یعنی ماسک شما غیر استاندارد است. ماسک ملت دار به دلیلی وجود لایه ی ملت ذرات ریز را به خود جذب می کند.

آزمایش شعله تشخیص وجود لایه ملت بلون

یکی دیگر از راه های تشخیص ماسک مناسب، آزمایش شعله است. ابتدا شمعی را روشن کرده و درحالیکه ماسک را به درستی بر صورت قرار داده اید، در فاصله ی 20 سانتی متری از شعله بروید. حالا با شدت به سمت شعله فوت کنید. اگر شمع خاموش شود یعنی ماسک شما کارایی کافی نداشته و فاقد لایه ملت است. اگر شمع خاموش نشود نشان دهنده ی استاندارد بودن ماسک شما است.

آزمایش اسپری تشخیص وجود لایه ملت بلون

برای انجام این آزمایش، یک اسپری تهیه کرده و از سمت داخلی ماسک، اندکی از آن را اسپری کنید. اگر ذرات بتوانند از عرض ماسک عبور کنند و به سمت دیگر ماسک بروند نشان دهنده ی این است که ماسک فاقد لایه ملت است. لایه ملت مانع عبور این ذرات به سمت دیگر ماسک می شود. در حقیقت دلیل استفاده از ماسک این است که میکروارگانیسم ها و میکروب ها نتوانند از آن عبور کرده و وارد مجاری دهانی و تنفسی ما شود، پس اگر ماسک نتواند سد ایجاد کند، ماسک ناکارآمدی محسوب می شود.