فرم نمایشگاه

نمایشگاهی در حال برگزاری نیست

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مرحله 1 از 3

عنوان نمایشگاه*
نمایشگاهی در حال برگزاری نیست

سبد خرید

محمدحسن قربانی

مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره

  • کاردانی حسابداری
  •  دارای گواهینامه بین المللی از موسسه تجارت و قانون HCLA هلند 
  • کارشناس استخراج ارزهای دیجیتال
  • کارشناس تبلیغات و شبکه های اجتماعی
  • کارشناس حوزه گردشگری و گردشگری سلامت