فرم کارت بانکی چندمنظوره

"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد

مرحله 1 از 2

نام و نام خانوادگی*
نام پدر*
تاریخ تولد*
آدرس*

سبد خرید

محمدحسن قربانی

مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره

  • کاردانی حسابداری
  •  دارای گواهینامه بین المللی از موسسه تجارت و قانون HCLA هلند 
  • کارشناس استخراج ارزهای دیجیتال
  • کارشناس تبلیغات و شبکه های اجتماعی
  • کارشناس حوزه گردشگری و گردشگری سلامت