گروه آریا داناک

حریم شخصی

حریم شخصی

با توجه به تبعیت شرکت جامع پرداز دانا مالک گروه آریاداناک از قوانین جمهوری اسلامی ایران، خرید یا اجاره کل یا بخشی از خدمات آریاداناک منوط به ثبت اطلاعات شناسایی موثق کاربر در سامانه می باشد. این اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، برند سازمانی، کد یا شناسه ملی و کداقتصادی (برای اشخاص حقوقی) کد ملی، شماره شناسنامه (برای اشخاص حقیقی) و آدرس و کد پستی و اطلاعات تماس مانند تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک می باشد همچنین برای درخواست هر یک از خدمات امکان دارد اطلاعات دیگری نیز اخذ شود. شایان ذکر است تمامی اطلاعات شخصی کاربران به صورت داده محرمانه نزد شرکت جامع پرداز دانا (گروه آریاداناک) ثبت و ذخیره می گردد.

آریاداناک تمام اطلاعات شخصی کاربران را محرمانه می داند و به هیچ شخص یا سازمانی انتقال نخواهد داد مگر اینکه با حکمی قانونی از طرف مراجع ذیصلاح مجبور به این کار شود. همچنین زمانی که شما با آریاداناک تماس میگیرید؛ نامه ای الکترونیکی ارسال میکنید یا خرید خود را ثبت و پیامکی دریافت میکنید در واقع خطوط ارتباطی الکترونیکی ما را پذیرفته اید و از طریق همین موارد آریاداناک به درخواست شما پاسخ میدهد. لذا دریافت هرگونه ایمیل، پیامک و یا تماس ورودی با نام آریاداناک از طریق آدرس و شماره های غیر تخلف و سواستفاده محسوب میشود.

آریاداناک تمام توان خود را برای محفوظ نگهداشتن اطلاعات خصوصی کاربران به کار میگیرد تا کاربران بتوانند لذت خریدی امن و مطمئن را تجربه کنند. معتقدیم پیشرفت مستمر و تأمین منافع ما وقتی رخ خواهد داد که ابتدا، منافع مادی و معنوی شما از مسیر استفاده از خدمات آریاداناک، تأمین شده باشد.

گواهی عضویت اتاق آریاداناک
انجمن صنفی
مجوز فنی و حرفه ای
مجوز ایزو آریاداناک
نظام صنفی
گواهی ایران کد آریاداناک