دومین هم اندیشی اتصال به بازار جهانی با حضور هیئت متخصص از هند

دومین نشست هم اندیشی اتصال به بازار جهانی، با حضور هیئت متخصص از هند با همکاری دفتر توسعه و تعاون و گروه آریاداناک در بهمن ماه 1397 برگزار شد. با توجه به این که در رقابت های جهانی، سیاست گذاری کشورها ، ارتباطات و تبادل نظرات اکوسیستمی نیاز است و در این مسیر باید کشورهای دیگری هم به تبادلات ما بپیوندند، دراین راستا تبادل با کارآفرینان هندی و دیگر کشورهای آسیایی مثل سریلانکا، مالزی و سنگاپور رسیدن به استانداردهای مطلوب و مناسب را تسهیل می نماید چرا که ایران پتانسیل ها و بازار مناسبی دارد.

گفتنی است گروه آریاداناک از جمله شرکت های فعال در عرصه های کارآفرینی و خدمات متنوع و گسترده در کشور است که زمینه برپایی این نشست مشترک را فراهم نموده و در جهت توسعه مسیر کارآفرینی و ارتباطات بیشتر با هند و سایر کشورهای آسیایی گام های مؤثری را برداشته است.

سبد خرید

محمدحسن قربانی

مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره

  • کاردانی حسابداری
  •  دارای گواهینامه بین المللی از موسسه تجارت و قانون HCLA هلند 
  • کارشناس استخراج ارزهای دیجیتال
  • کارشناس تبلیغات و شبکه های اجتماعی
  • کارشناس حوزه گردشگری و گردشگری سلامت