گروه آریا داناک

سوالات بازرگانی و استاندارد

سوالات بازرگانی و استاندارد

سوالات بازرگانی و استاندارد

برای مشاوره و اخذ دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانید از طریق راه های ارتباطی با کارشناسان مربوطه مشورت نموده و در صورت لزوم اخذ کارت بازرگانی را به ما بسپارید.

برای گسترش بازار فروش شما نیازمند به بازاریابی گسترده و پیش از آن نیاز به شناسایی بازار هدف دارید مشاوران آریاداناک می توانند در این حوزه شما را راهنمایی کنند.

شما می توانید برای صادرات محصول/خدمت خود به سایر کشورها در ابتدا کارت بازرگانی اخذ نمایید و سپس با توجه به محصول/خدمت مورد نظر نیازمند اخذ مجوزات مربوطه برای آن محصول/خدمت مانند استاندارد هستید همچنین اگر سایر کشورها استانداردهایی مجزا از قوانین استاندارد کشور ایران داشته باشند شما ملزم هستید گواهی استاندارد محصول/خدمت خود را از آن کشور دریافت نمایید.

در وهله اول لازم است کارت بازرگانی (شخص حقیقی یا حقوقی) برای ورود محصول به کشور داشته باشید همچنین در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش محصول خود را انجام دهید و برای امور مالی آن حساب بانکی داشته باشید. مشاوران و متخصصین گروه آریاداناک می توانند در این راه همراه شما باشند.

برای این امر لازم است شما فرایند تولید خود را استاندارد کنید و این استانداردسازی مطابق با کشور مقصد و هدف شما خواهد بود که در ابتدا نیازهای مردم آن منطقه باید سنجش شده و سپس براساس نیازها خط تولید استاندارد گردد. آریاداناک در حوزه استانداردسازی بازار بسیاری از کشورهای عربی، شبه قاره هند، حوزه CIS و برخی از کشورها در اروپا و آفریقا را شناسایی نموده تا بتواند راهنمای تولیدگکنندگان و کارآفرینان ایرانی باشد.

شما می توانید همه یا بخشی از امور تجاری خود را به متخصصین آریاداناک بسپارید مابقی امور را خود انجام دهید اما به خاطر داشته باشید سپردن این امور به افرادی که از تجربه و سوابق این حوزه بهره مند هستند می تواند امور تجاری شما را سرعت ببخشد.

گواهی عضویت اتاق آریاداناک
انجمن صنفی
مجوز فنی و حرفه ای
مجوز ایزو آریاداناک
نظام صنفی
گواهی ایران کد آریاداناک