سوالات بازرگانی و استاندارد

برای مشاوره و اخذ دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانید از طریق راه های ارتباطی با کارشناسان مربوطه مشورت نموده و در صورت لزوم اخذ کارت بازرگانی را به ما بسپارید.

برای گسترش بازار فروش شما نیازمند به بازاریابی گسترده و پیش از آن نیاز به شناسایی بازار هدف دارید مشاوران آریاداناک می توانند در این حوزه شما را راهنمایی کنند.

شما می توانید برای صادرات محصول/خدمت خود به سایر کشورها در ابتدا کارت بازرگانی اخذ نمایید و سپس با توجه به محصول/خدمت مورد نظر نیازمند اخذ مجوزات مربوطه برای آن محصول/خدمت مانند استاندارد هستید همچنین اگر سایر کشورها استانداردهایی مجزا از قوانین استاندارد کشور ایران داشته باشند شما ملزم هستید گواهی استاندارد محصول/خدمت خود را از آن کشور دریافت نمایید.

در وهله اول لازم است کارت بازرگانی (شخص حقیقی یا حقوقی) برای ورود محصول به کشور داشته باشید همچنین در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش محصول خود را انجام دهید و برای امور مالی آن حساب بانکی داشته باشید. مشاوران و متخصصین گروه آریاداناک می توانند در این راه همراه شما باشند.

شما باید فرایند تولید خود را مطابق با کشور  هدف استانداردسازی کنید.در ابتدا نیازهای مردم آن منطقه باید سنجیده شود و سپس براساس نیازها،استانداردسازی صورت گیرد. آریاداناک در حوزه استانداردسازی بازار، بسیاری از کشورهای عربی، شبه قاره هند، حوزه CIS و برخی از کشورها در اروپا و آفریقا را به صورت تخصصی بررسی نموده تا بتواند راهنمای تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی باشد.

شما می توانید همه یا بخشی از امور تجاری خود را به متخصصین آریاداناک بسپارید مابقی امور را خود انجام دهید اما به خاطر داشته باشید سپردن این امور به افرادی که از تجربه و سوابق این حوزه بهره مند هستند می تواند امور تجاری شما را سرعت ببخشد.

سبد خرید

محمدحسن قربانی

مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره

  • کاردانی حسابداری
  •  دارای گواهینامه بین المللی از موسسه تجارت و قانون HCLA هلند 
  • کارشناس استخراج ارزهای دیجیتال
  • کارشناس تبلیغات و شبکه های اجتماعی
  • کارشناس حوزه گردشگری و گردشگری سلامت