کارآفرینی

موانع کارآفرینی اجتماعی زنان

موانع کارآفرینی اجتماعی زنان

در دهه‌های اخیر، زنان با پشتوانه قدرت خود و با نقش‌آفرینی در حوزه‌های گوناگون، جایگاه برجسته‌تری در جوامع به دست آورده‌اند. اما در مسیری که زنان در دنیای کارآفرینی اجتماعی طی می‌کنند، موانع زیادی وجود دارد که آنان را از تحقق آرزوها و ایده‌هایشان باز می‌دارد. این مقاله به بررسی عمیق‌تری از موانع کارآفرینی اجتماعی زنان می‌پردازد و نگاهی به چالش‌ها و فرصت‌های این گروه از کارآفرینان می‌اندازد.

از تبعیض‌ های جنسی و توقعات جامعه گرفته تا محدودیت‌های مالی و فشارهای خانوادگی، زنان در دنیای کارآفرینی اجتماعی با چالش‌های فراوانی روبرو می‌شوند که ممکن است ایستادگی در برابر آن‌ها برای آنان چالشی مهم باشد. پیش‌روی زنان کارآفرین در این مسیر نه تنها مسئله‌ای فردی است، بلکه به چالش‌های اجتماعی و فرهنگی نیز مرتبط می‌شود و لازم است در این راه با تفکر عمیق و حمایت اجتماعی، زمینه را برای شکوفایی زنان در کسب و کارهای اجتماعی فراهم کنیم.

موانع کارآفرینی اجتماعی زنان

کارآفرینی اجتماعی زنان، مانند هر گونه کارآفرینی دیگر، با موانع و چالش‌های خود روبرو است. این موانع می‌توانند موانع فردی، سازمانی یا مواردی از این دست باشند. در زیر به برخی از موانع کلیدی که ممکن است زنان کارآفرین در حوزه کسب و کارهای اجتماعی با آنها روبه‌رو شوند، اشاره می‌شود:

1. تبعیض جنسی در کارآفرینی زنان

پیش‌فرض‌ های جنسی: ممکن است پیش‌فرض‌های جنسی و تصورات رایج در جامعه، زنان را به عنوان افرادی که نباید در حوزه کسب و کار مستقل، فعالیت کنند، تعریف کند.

2. مشکلات دسترسی به منابع مالی

کمبود منابع مالی: دسترسی به سرمایه و منابع مالی یکی از موانع اصلی برای شروع یک کسب و کار جدید می‌باشد و ممکن است زنان با مشکلات بیشتری در این زمینه روبرو شوند.

3. توازن کار و زندگی در مسیر کارآفرینی

فشارهای خانواده: زنان، به ویژه کسانی که خانواده دارند، ممکن است با چالش توازن کار و زندگی روبرو شوند که می‌تواند تصمیم به شروع یک کسب و کار جدید را دشوار کند.

4. نهادهای فرهنگی

نقد و نظرات جامعه: فرهنگ و نهادهای اجتماعی ممکن است زنان را ترغیب به تحقق آرزوهای مختلف نکنند و نظرات منفی جامعه ممکن است بر اعتماد به نفس زنان تاثیر بگذارد.

5. محدودیت‌ های قانونی

تبعیض‌ های قانونی: برخی از قوانین و مقررات ممکن است زنان را در ایجاد یا مدیریت کسب و کار های اجتماعی محدود کنند.

6. فرصت‌های آموزشی محدود

کمبود فرصت‌ های آموزشی: دسترسی به آموزش‌ها و منابع آموزشی ممکن است برای زنان محدود باشد که می‌تواند بر توانایی‌ ها و مهارت‌ های آنان تاثیر بگذارد.

7. تبعیض در سازمان‌ها برای کارآفرینی زنان

حذف زنان از ارتقاء سمت: در برخی سازمان‌ها، تبعیض‌های جنسی و عدم اعتبار زنان ممکن است از توانمندی آنان در حوزه کارآفرینی اجتماعی بکاهد.
برای افزایش مشارکت زنان در کسب و کارهای اجتماعی، لازم است به این موانع پرداخته شود. و سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی برای ایجاد فرصت‌های بیشتر برای زنان در دنیای کارآفرینی اجتماعی اجرا شود.

8. استرس اجتماعی و فرهنگی

ضرورت تطابق با تصاویر جامعه: زنان ممکن است با استرس‌های اجتماعی مواجه شوند که اغلب به خاطر عدم تطابق با تصاویر و نقش‌های معین جنسیتی در جامعه ناشی می‌شود.

9. توانمندسازی نهادهای اجتماعی

عدم حضور در نهادهای تصمیم‌گیری: زنان اغلب در نهادهای تصمیم‌گیری محلی یا ملی کمترین نقش را دارند که این موضوع می‌تواند بر میزان توانمندسازی زنان در زمینه کارآفرینی اجتماعی تاثیر بگذارد.

10. فقدان شبکه حمایتی از زنان

عدم دسترسی به شبکه حمایتی: داشتن یک شبکه حمایتی در کسب و کار اجتماعی بسیار اهمیت دارد. زنان ممکن است به دلیل محدودیت‌های اجتماعی یا فرهنگی از دسترسی به چنین شبکه‌هایی محروم شوند.

11. کمبود اعتماد به نفس در زنان

نقص اعتماد به نفس: فرآیند افتتاح کسب و کار و مواجهه با چالش‌ها می‌تواند باعث کاهش اعتماد به نفس زنان شود و آن‌ها را از آغاز یک کسب و کار اجتماعی باز دارد.

سخن آخر؛ کارآفرینی برای زنان

برای غلبه بر این موانع، لازم است که جوامع و سازمان‌ها به سوی ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان و مردان قدم بردارند که زنان بتوانند با اعتماد به نفس و دسترسی به منابع، در زمینه کارآفرینی اجتماعی موفق عمل کنند. افزایش آگاهی، آموزش‌ برخی مهارت‌ها و ایجاد فرصت‌های مشترک می‌تواند به غنی‌تر شدن دیدگاه جامعه نسبت به نقش زنان در کارآفرینی اجتماعی کمک کند.

در راستای مقابله با موانع کارآفرینی اجتماعی زنان، موسسات و سازمان‌ها می‌توانند با برگزاری همایش ها و نمایشگاه هایی با محوریت کارآفرینی زنان،. در تغییر دیدگاه جامعه نقش قابل توجهی داشته باشند. علاوه بر این برای پیشبرد این هدف می‌توان بخش‌هایی از یک رویداد تجاری را نیز به گسترش فرهنگ کسب و کار زنان در جامعه مدرن، اختصاص داد.