کارآفرینی

آغاز به کار نخستین انجمن صنفی کارفرمایی بانوان فعال اقتصادی

نخستین-انجمن-صنفی-کارفرمایی-بانوان-فعال-اقتصادی

به گزارش روابط عمومی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی آریاداناک عصر دهم مهرماه رونمایی از نخستین انجمن صنفی کارفرمایی بانوان فعال اقتصادی با حضور تعدادی از بانوان فعال و دارای کسب و کار و همچنین تنی چند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کانون کارفرمایی کشور، وزارت تعاون و صنعت و معدن و تجارت برگزار گردید.

مرجان هوشیار از کارآفرینان حوزه بازرگانی، مؤسس و رئیس نخستین انجمن صنفی کارفرمایی بانوان فعال اقتصادی؛ ارتقاء سطح کیفی و کمی آگاهی و دانش بانوان کارفرما و همچنین توانمند سازی هم راستا با استانداردهای روز دنیا را از اهداف ایجاد و تشکیل این انجمن خواند.

آقای مهندس عطاردیان رئیس پیشین کانون عالی کارفرمایی کشور، به پیشینه و جایگاه کانون عالی کارفرمایی در سطح جهانی و ملی اشاره کردند و تاکید بر پایدار سازی تشکل های صنفی.

آقای دکتر توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی؛ همه ما باید دست به دست هم دهیم تا با بهتر کردن شرایط در جامعه و حمایت بیشتر از زنان، به آن ها در مسیر کارآفرینی کمک کنیم و در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی استعداد آن ها و رونق وضعیت اقتصادی کشور باشیم.

همچنین آقای دکتر سیفی دبیر کانون عالی کارفرمایی کشور؛ در همین راستا کانون کارفرمایی را بزرگترین تشکل اقتصادی و نماینده ایران در ILO نامید.

خانم یارعلی مشاور این انجمن که سال هاست در زمینه آموزش و مشاوره کسب و کار و توانمند سازی شرکت ها و کسب و کارهای نو پا فعالیت دارند؛ ورود موثر زنان به این تشکل ها و انجمن های صنفی آغاز تغییرات و جهش های عظیم در حل مسائل و چالش های حوزه تخصصی آنان در سطوح مختلف جامعه خواهد بود.

خانم دکتر رافع رئیس مرکز ملی فرش ؛ زنان را تأثیرگذار در اقتصاد جامعه دانست و نادیده گرفتن این قشر جامعه در اقتصاد را فاجعه بار خواند.

خانم دکتر استاد رضایی رئیس کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی و مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای صنایع دستی استان تهران ؛ زمان حضور هیجانی بانوان در عرصه های خاص در جامعه گذشته است. حضور زنان در همه عرصه ها و استفاده از توانمندی بانوان تنها با هماهنگی و سپردن صحیح جایگاه ها به افراد توانمند مؤثر خواهد بود.

خانم عصمت قانعی از دیگراعضاء مؤسس و هیأت مدیره این انجمن از کارآفرینان و تولیدکنندگان صنایع غذایی، با تأکید بر توجه به بانوان صنعتگر و مشکلات آنها تشکل ها را راه برون رفت از مشکلات فعلی دانست.

خانم مهلا زمانی پیشکسوت صنعت مد و لباس از فعالیت بانوان در این زمینه و از ایجاد موزه لباس های ایرانی سخن گفت.

خانم میترا مبین از دیگر کارآفرینان بازرگان و همچنین از مؤسسان این انجمن با آرزوی همکاری و هماهنگی بانوان در تشکل ها بانوان را رکن اساسی اقتصاد جوامع دانست.