کارآفرینی

نشست کانون کشوری مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی

نشست-کانون-کشوری-مراکز-مشاوره-و-خدمات-کارآفرینی-با-رئیس-دبیرخانه-ستاد-ساماندهی-مشاغل-خانگی

نشست کانون کشوری مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی با حضور مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی آریاداناک در پی درخواست مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و پیگیری های هیات مدیره کانون کشوری مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، جهت مشارکت مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در برنامه کشوری مشاغل خانگی و همکاری با ستاد ساماندهی مشاغل خانگی، جلسه ای با حضور خانم امامدادی رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و آقای مهندس محمود جانی درمیان رئیس کانون و آقای دکتر غلامرضا حبیبی دبیر کانون ملی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی به ابتکار آقای دکتر سرهنگی مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دفتر ایشان، برگزار شد.

پیش از این، موضوع مشاغل خانگی در جلسه هیات مدیره کانون مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با آقای دکتر سرهنگی مدیر کل توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود و مکاتبه ای از سوی رئیس کانون با رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی انجام شده بود.

در نشست کانون کشوری مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی ، آقای مهندس محمود جانی درمیان، رئیس کانون کشوری مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، گزارشی از عملکرد کانون و مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی ارائه نمود. وی هدف جلسه را همکاری و مشارکت صمیمانه کانون و مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی با ستاد ساماندهی مشاغل خانگی دانست. وی آقای دکتر حبیبی را به عنوان نماینده کانون جهت پیگیری های بعدی معرفی کرد.

آقای دکتر حبیبی نیز در این جلسه، پیشینه مذاکرات صورت گرفته و ظرفیت ها و مطالبات مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی را مطرح کرد. وی به ظرفیت ارزشمند تک تک مراکز و شبکه گسترده آنها در سطح کشور اشاره نمود و بهره گیری از این ظرفیت را فرصت مهمی برای دستگاه های اجرایی دانست. وی پیشنهاد کرد با هدف تبادل نظرات و ایده ها، کارگروه مشترکی بین دو طرف ایجاد گردد.

رئیس ستاد ساماندهی مشاغل خانگی نیز سوابق اقدامات صورت گرفته در زمینه همکاری با مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و چالش های پیش روی آن را برشمرد. خانم امامدادی همچنین، از مشارکت مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در بحث مشاغل خانگی استقبال کرد.

در این جلسه، در ارتباط با نحوه اجرای برنامه مشاغل خانگی و مجری اصلی آن یعنی جهاد دانشگاهی بحث و تبادل نظر شد.

آقای دکتر سرهنگی نیز حضور مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی را در عرصه مشاغل خانگی باعث تکثر، تنوع و توسعه این حوزه دانست. مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار، رفع انحصار را عامل شکوفایی دانست. در این ارتباط، آقای دکتر حبیبی به عنوان یک مثال و الگو، به توسعه و تنوع خدمات تلفن همراه و افزایش کیفیت و کاهش قیمت، پس از حضور اپراتور دوم اشاره کرد.

در ادامه، خانم امامدادی پیشنهاد کرد از این پس، نماینده ای از کانون در جلسات ستاد مشاغل خانگی حضور یابد. همچنین به پیشنهاد آقای مهندس محمود جانی درمیان رئیس کانون، بنا شد در سفر آتی رئیس ستاد مشاغل خانگی برای بازدیدهای استانی، رئیس و دیگر مسئولین کانون نیز حضور داشته باشند. پیگیری کارگروه مشترک در دستور کار خواهد بود.