بازرگانی, کارآفرینی

نقش موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ایران در همگرایی اقتصادی روسیه

موقعیت-ژئوپلیتیک-و-ژئواکونومیک-ایران

کالاهای مورد مبادله روسیه با هند و کشورهای آفریقا عموما حجیم و حمل این کالاها از طریق حملی دریایی و ریلی جذاب است.

با وجود ظرفیت های موجود دریای کاسپین و زیرساخت ریلی، ” قلمرو جمهوری اسلامی ایران ” و زیرساخت دریایی شمال و جنوب کشور بهترین ، ارزانترین و نزدیکترین مسیر جهت جابجایی این کالاها بوده و دولتهای هند و روسیه برای تحقق اهداف و استراتژی توسعه اقتصادی خود با این کشورها مسیر و قلمرو کشورمان را جذاب دانسته و مصمم هستند از طریق قلمرو ایران جهت ترانزیت کالاهای استفاده نماید.

لذا موقعیت برجسته ترانزیتی کشورمان عامل مهم در ایجاد وتعامل و سرعت تحقق ،مورد مبادله خود برقراری تجارت آزاد روسیه با ایران خواهد بود. امضای موافقتنامه موقت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز از جمله اقدام همکاری روسیه با کشورمان در همین راستا به حساب می آید.

طرح حمایت از ” ایجاد و برقراری تجارت آزاد با ایران ” مصوب شده در سند راهبردی 8 نوامبر 2017 روسیه به عنوان یکی از مهمترین سازوکار دیپلماسی اقتصادی کشور روسیه با ایران می باشد.

تقویت کمیسیون های همکاری ارکان دولتی دو کشور و افزایش تعداد بازدیدهای متقابل هدفمند (نقطه به نقطه) جهت مذاکرات همگرایی اقتصادی دو کشور ایران و روسیه روش درستی در تحقق این هدف می باشد که باید افراد مذاکره کنندگان در این دیپلماسی اقتصادی دانش لازم را دارا بوده و الزاما در تیم ها از نمایندگان مطلع بخش خصوصی نیز حضور داشته باشند.

در جریان توسعه مبادلات تجاری روسیه با کشورهای حوزه افریقا و هند و پاکستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از طریق ایران ، می توان شاهد توسعه ترانزیت کالا و ایجاد درآمد ارزی قابل توجه ای حاصل از آن را متصور بود.

البته در این مسیر چالشهایی وجود دارد که باید دولت سیزدهم نیز برای رفع چالشها و ضعف ها، خصوصا مدیریتی و زیرساختی آن متمرکز شود . بدون شک در چنین حالتی ، جمهوری اسلامی ایران بالاترین و مطلوبترین توسعه همگرایی اقتصادی با کشورهای همسایه و توسعه عملکرد صادرات و استفاده موثر از ظرفیت استثنائی ترانزیتی کشور را تجربه خواهد کرد .

گروه اریاداناک با یک دهه سابقه درخشان در امر مشاوره های اقتصادی، امور بازرگانی و با توجه به مراودات تجاری با کشور روسیه و سایر کشورهای همجوار، آفریقایی و حوزه CIS می تواند در این مسیر شما را راهنمایی نموده یا حتی امور مربوطه را برای شما به طور کامل انجام دهد. جهت اطلاعات بیشتر می توانید از طریق راه های ارتباطی با کارشناسان مجموعه ارتباط بگیرید.