نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در دمشق سوریه 2021-1400

نمایش ویدیو درباره پوستر دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه
نمایش ویدیو درباره پوستر دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه
نمایش ویدیو درباره پوستر دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه
سبد خرید

محمدحسن قربانی

مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره

  • کاردانی حسابداری
  •  دارای گواهینامه بین المللی از موسسه تجارت و قانون HCLA هلند 
  • کارشناس استخراج ارزهای دیجیتال
  • کارشناس تبلیغات و شبکه های اجتماعی
  • کارشناس حوزه گردشگری و گردشگری سلامت