گروه آریا داناک

همایش و سمینار

Freee Shipping
آریاداناک،-مجری-همایش-و-سمینار-ها

آریاداناک مجری همایش و سمینارهای تخصصی

همراه خوب می تواند در مسیر کاری، سختی ها را آسان سازد. در واقع برگزاری یک رویداد موفق به شما کمک می کند تا یک اتفاق بزرگ و هوشمندانه را در مسیر کاریتان رقم بزنید.

گروه آریاداناک مجری برگزاری رویدادهایی نظیر همایش، سمینار، وبینار، وب کنفرانس و نمایشگاه های تخصصی در سطح ملی و بین المللی بوده و می تواند در این مسیر پیشرفت، راه را برای شما هموار سازد.

جهت ثبت درخواست شرکت در آخرین همایش می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید.

برگزاری همایش های حضوری

برگزاری وبینار و وب کنفرانس

برگزاری نمایشگاه های تخصصی

برخی از رویدادهای برگزار شده

جهت ثبت درخواست شرکت در آخرین همایش می توانید فرم زیر را تکمیل نمایید.

گواهی عضویت اتاق آریاداناک
انجمن صنفی
مجوز فنی و حرفه ای
مجوز ایزو آریاداناک
نظام صنفی
گواهی ایران کد آریاداناک