سوالات متداول

ورود و ثبت نام

پرداخت و ثبت درخواست

فرم مشاوره

مرکز آموزش

بازرگانی و استاندارد

فرم همایش و نمایشگاه

سبد خرید

محمدحسن قربانی

مدیر اجرایی و عضو هیئت مدیره

  • کاردانی حسابداری
  •  دارای گواهینامه بین المللی از موسسه تجارت و قانون HCLA هلند 
  • کارشناس استخراج ارزهای دیجیتال
  • کارشناس تبلیغات و شبکه های اجتماعی
  • کارشناس حوزه گردشگری و گردشگری سلامت