پویش ملی پیشگیری از کرونا

فراخوان شرکت در پویش ملی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

فراخوان شرکت در پویش ملی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

فراخوان شرکت در پویش ملی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

این روزها همه به نوعی با شیوع ویروس کرونا درگیر هستند. دانشجویان و دانش آموزان با وقفه در روند تحصیلشان مواجه شده اند، کسب و کارها رو به کسادی گذاشته اند، صاحبان مشاغل تولیدی و خدماتی امکان هماهنگی امورشان را از دست داده اند و خیلی ها هم با بحران ملال در خانه مواجه هستند.

بنابراین باید آستین بالا زد و کاری کرد که نه تنها از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود بلکه تا جای ممکن وضعیت برای تمام گروه های ذکر شده قبل تحمل تر شود و امور به نحوی سامان بگیرند. در همین راستا گروه آریاداناک با بهره مندی از ظرفیت عظیم خود در حوزه های مختلف می تواند خدمات متعدد و متنوعی به تمام گروه ها و اقشار ارائه کند. از جمله:

* ایجاد سامانه آنلاین برای تشکیل جلسات عمومی و ستادی

* فعال نمودن زیرساخت های موجود در گروه برای ایجاد سامانه آنلاین جهت برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی و برگزاری انواع آزمون های مجازی، جالب اینکه از آنجایی که سامانه های آموزشی این گروه دارای مسیر استاندارد آموزشی هستند، قابلیت استفاده برای مدارس و دانشگاه ها هم دارند.

* مشارکت در امور بازرگانی مربوط به کنترل بیماری کرونا اعم از تأمین مواد اولیه بهداشتی برای تولید کننده های مورد تأیید وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سفارش و واردات اقلام بهداشتی از شرکت های خارجی

* ارائه بستر فروش اینترنتی به صورت فروشگاه مجازی به دارندگان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط پیش آمده دچار رکود فروش شده اند و در معرض ورشکستگی هستند.

* برگزاری مسابقات اینترنتی و سرگرمی های خانوادگی که نه تنها موجب ارتقای روحیه جمعی و افزایش نشاط اجتماعی می شود بلکه از خروج بی مورد مردم از خانه ها برای تفریح جلوگیری می کند.

* ارائه مشاوره در زمینه کسب و کار توسط کارشناسان متخصص و مجرب

علاوه بر تمام موارد فوق، آریاداناک آمادگی دارد که به نیازهای اقشار مختلف در زمینه های پیشنهادی دیگر هم جامع عمل بپوشاند.

بنابراین تمامی افراد، شرکت ها، گروها و فعالانی که به خدمات ذکر شده نیاز دارند می توانند از ظرفیت های آریاداناک بهره مند شوند. همچنین تمامی این گروه ها می توانند در صورت تمایل در ارائه خدمات مختلف یاری رسان گروه آریاداناک باشند و عضوی از پویش ملی مقابله با شیوع ویروس کرونا محسوب شوند.