بازرگانی, کارآفرینی

برگزاری هم اندیشی اتصال به بازار جهانی، ایجاد، حفظ و توسعه بازار و مدیریت تحریم ها

برگزاری هم اندیشی اتصال به بازار جهانی، ایجاد، حفظ و توسعه بازار و مدیریت تحریم ها

برگزاری هم اندیشی اتصال به بازار جهانی، ایجاد،حفظ و توسعه بازار و مدیریت تحریم ها

دکتر منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال روز پنج شنبه یازده بهمن در نخستین همایش هم اندیشی اتصال به بازار جهانی، ایجاد،حفظ و توسعه بازارو مدیریت تحریمها که با حضور جمعی از کارآفرینان برگزار شد به الگو های مختلف کشورهای تحریم شده اشاره کرد و گفت: اکنون کشور ما در شرایطی قرار دارد که نیازمند مشارکت های حداکثری برای اتصال به زنجیره های ارزش منطقه ای هستیم .وی ادامه داد : برای اتصال به بازارهای منطقه ای محدودیت کمتری وجود دارد و باید از این نوع ظرفیت ها استفاده شود .

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر تجارت ارزش تاکید کرد توضیح داد : باید در شرایط فعلی به جای کالا و یا در کنار کالا به تبادل دانش و ارزش در عرصه جهانی بپردازیم. منصوری ضمن یاداوری این نکته که ازمشکلات کارآفرینان در داخل کشور به خوبی اگاهی دارد اظهار امیدواری کرد که نتایج این گردهمایی منجر به تقویت حوزه های کارآفرینانه و خلاقانه شود.

در ادامه این گردهمایی  “رحیم سرهنگی ” مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دوازده سال است که در کشور جشنواره کارآفرینان برتر برگزار می شود که انتخاب ها طی فرایندی تخصصی انجام می شود .

رحیم سرهنگی ادامه داد: همواره این سوْال مطرح بوده است که پس از شناخت کارآفرینان برتر باید نحوه ارتباط و شبکه سازی این افراد خلاق در پهنه های جغرافیایی متفاوت چگونه باشد و هدف از برگزاری این همایش ، هم افزایی نوآوری ها و خلاقیت هاست به نحوی که بتوان سال به سال بر تعداد کارآفرینان مرفق در کشور اضافه کرد.