بازرگانی, کارآفرینی

بهبود فضای کسب و کار، نیازمند اتصال به بازار جهانی

بهبود فضای کسب و کار، نیازمند اتصال به بازار جهانی

بهبود فضای کسب و کار، نیازمند اتصال به بازار جهانی

معاون اشتغال وزیر کار معتقد است بخش قابل توجهی از فضای کسب وکار تحت تأثیر اتصال به بازار جهانی است و هر چه فضای تعامل و ارتباطات بین‌المللی اقتصاد بیشتر شود فضای کسب و کار کشور نیز بهبود می‌یابد.

عیسی منصوری در گفت وگو با ایسنا، درباره دلیل ارتقای رتبه جهانی کسب و کار ایران گفت: در خصوص ارتقای رتبه جهانی کسب و کار ایران دو مسأله است اول اینکه ما فکر می‌کنیم علاوه بر اقدامات کلی که برای بهبود فضای کسب و کار به صورت عام صورت می گیرد زمان آن رسیده که ذیل سیاستهای انتخابی، فضای کسب و کار اختصاصی رشته ها را بهبود بخشیم.

وی ادامه داد: مثلاً وقتی می‌گوییم صنعت منسوجات و پوشاک جزو رشته‌های منتخب ما است باید فضای کسب و کار اختصاصی این رشته را بهبود ببخشیم و این کار را بعد از اینکه سیاست مذکور به تصویب رسید دنبال خواهیم کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: دوم اینکه بخش قابل توجهی از فضای کسب وکار تحت تأثیر اتصال به بازار جهانی است و به دلیل محدود شدن این ارتباط و اتصال، عملاً تقاضای بخش خصوصی برای بهبود و بازخوردی که به بخش دولتی می‌دهد تا خودش را باز تنظیم کند کمتر است و عملاً در فضای بسته‌ کار می ماند. منصوری خاطرنشان کرد: به همین دلیل لازم است از مرحله بهبود فضای کسب و کار به معنای عمومی و عام قضیه عبور کنیم و به فضاهای انتخابی برسیم و بر رشته فعالیتهای بهره‌ور تمرکز کنیم که پیشران هستند.

وی معتقد است وقتی فضای ارتباطات بین المللی اقتصاد بیشتر شود به توسعه فضای کسب و کار منجر می‌شود چون تا حد مورد توجهی بازخوردهای بخش خصوصی باعث می‌شود که فضای کسب و کار بهبود پیدا کند. معاون اشتغال وزیر کار درباره راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان نیز گفت: با وجود آنکه طرح آماده راه اندازی است ولی با یکسری محدودیتها مواجهیم که امیدواریم بتوانیم هرچه سریع‌تر مدیریت و سامانه را راه اندازی کنیم.

به گزارش ایسنا، در حالی که ایران سال گذشته در شاخص جهانی سهولت کسب‌ و کار رتبه ۱۲۸را به خود اختصاص داده بود،تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره بهبود فضای کسب و کار از ارتقای جایگاه ایران با یک پله صعود حکایت دارد. ایران امسال توانست در میان ۱۹۰ کشور جهان و با وجود فشارهای اقتصادی،تلاطم بازارهای داخلی و نوسان نرخ ارز رتبه خود را یک پله بهبود بخشد.