بازرگانی, کارآفرینی

نشست بین المللی semi virtual؛ حقوق و مدیریت تحریم‌های اقتصادی

شست بین المللی semi virtual؛ حقوق و مدیریت تحریم‌های اقتصادی

نشست بین المللی semi virtual؛ حقوق و مدیریت تحریم‌های اقتصادی

چهارم مرداد ماه 1397 گروه آریاداناک میزبان جمعی از نخبگان و کارشناسان ارشد حقوق تجاری و سرمایه گذاری خارجی کشور بود.

در این نشست تلاش شد تا با بهره از ظرفیت های موجود و نخبگان علمی و عملیاتی در حوزه حقوق تجارت بین الملل، به موضوع تحریم و مدیریت آن از دریچه ای متفاوت نگاهی دقیق شود.

مباحثی که آن همایش در بیان کلی خود داشت این نیاز را ایجاد کرد که با ابزار حقوق تجارت بین الملل میتوان بازار داخلی را به بازارهای جهانی و منطقه متصل کرد . این همایش برای اولین بار به طور نیمه مجازی و با هدف ارائه طرح و تبيين مباحث حقوقى-اقتصادى در خصوص نحوه مديريت موضوعات در سايه تحريم ها و سياست هاى اتحاديه اروپايى برگزار شده تا در مورد راهكارهاى پيش رو و نقطه نظرات مختلف در اين رابطه با انديشه هاى جديدى به گفتگو بنشينند.

گروه آریاداناک با همکاری مرکز حقوقی و داوری لاهه HCLA و مؤسسه اروپایی حقوق و بازرگانی EILB به عنوان دو نهاد فعال در حوزه مطالعات، انتشارات و مدیریت تخصصی موضوعات حقوقی-اقتصادی، نشست تخصصی “حقوق و مدیریت تحریم های اقتصادی” را با حضور اندیشمندان حقوقی و اقتصادی از کشورهای انگلستان و هلند برگزار نمودند.