کارآفرینی

گردهمایی روسا و دبیران کانون های کارآفرینی کشور در روز کارآفرینی

گردهمایی روسا و دبیران کانون های کارآفرینی کشور در روز کارآفرینی

گردهمایی روسا و دبیران کانون های کارآفرینی کشور در روز کارآفرینی

به گزارش تیم خبری گروه آریاداناک مدیرعامل این گروه در نشست و گردهمایی رؤسا و مدیران کانون های کارآفرینی در حضور دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر رحیم سرهنگی مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارشی از فعالیت های بین المللی سازی کسب و کارها در باشگاه کارآفرینان پیشگام خبر داد.

از بهمن ماه ۱۳۹۷ باشگاه کارآفرینان پیشگام به پیشنهاد جناب آقای دکتر شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و شرایط توسعه کسب و کارها و ارتباط و اتصال آنها با بازار جهانی در این باشگاه فراهم گردید. این باشگاه با رویکرد شناسایی نیازهای حوزه کارآفرینی کشور و کمبودها و چالش های این حوزه فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: هدف این گروه اتصال به بازار جهانی می باشد و در حال حاضر تمامی مدیران و تولیدکنندگان می دانند که باید با صادرات و عرضه کالا و خدمات در جامعه جهانی گستره کاری را افزایش داد. اگر کارآفرین نگاه جهانی نداشته باشد و به بازارهای منطقه ای و جهانی توجه نکند در رقابت با رقبای خارجی خود عقب می ماند و احتمال شکست بیشتر می شود.

وی تأکید کرد: یک امکان جهت برگزاری رویدادهای مجازی در باشگاه کارآفرینان پیشگام به وجود آمده تا کارآفرینان بدون صرف وقت و هزینه اضافی با شرکت در وبینارها به صورت ماهیانه با هم در ارتباط باشند و نیازهای این حوزه را مطرح نمایند . همچنین این مجموعه در حوزه استانداردسازی نیز ورود کرده تا محصولات و خدمات با استانداردهای ملی در داخل کشور و با استانداردهای جهانی(ایزو ، یونسکو) در بازارجهانی عرضه شود.

فعالیت استانداردسازی این مجموعه در حوزه صنایع دستی آغاز شده تا بتواند قدمی ملی و مهم در این راستا بردارد. آریاداناک تمام توانش در جهانی شدن شماست.