گروه آریا داناک

برچسب: اتیسم در کودکان

اتیسم-چیست

اتیسم چیست؟

کودکان دارای اتیسم ممکن است شبیه بچه های دیگر باشند, اما اگر آنها را ببینید ممکن است از نظرتان...

گواهی عضویت اتاق آریاداناک
انجمن صنفی
مجوز فنی و حرفه ای
مجوز ایزو آریاداناک
نظام صنفی
گواهی ایران کد آریاداناک