آموزش, کارآفرینی

نقش آموزش در حوزه توسعه کارآفرینی

نقش آموزش در حوزه توسعه کارآفرینی

پیشنهاد بسته معطوف به کارآفرینی

دکتر عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سومین همایش ملی کارآفرینی که در تاریخ 3دی ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با بیان اینکه قاعده آموزش کارآفرینی باید تغییر کند گفت: کارآفرینی با آموزش صحیح و درست، جریان جمعی ایجاد می کند. وی تصریح کرد: وظیفه ما در بخش دولتی این است که اکو سیستم و یک چارچوب کارآفرینی در رشته های مختلف ایجاد و فعال کنیم.

منصوری اظهار کرد: به نظر می‌رسد آنچه در کشور در حوزه توسعه کارآفرینی اتفاق می‌افتد متفاوت از واقعیت است و ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش داریم با  کانون‌های کارآفرینی و *باشگاه کارآفرینان* این موضوع را به سمت و سوی درستی سوق بدهیم .

وی با تأکید بر اینکه نظام آموزش عالی کشور با کارآفرینی فاصله زیادی دارد، ادامه داد: در آموزش و تربیت کارآفرین باید در سه حوزه آموزش‌های نظری، فرصت تجربه و همچنین سوق دادن به دانش تجربی توجه شود.

منصوری با طرح این سوال که ما برای توسعه کارآفرینی چقدر فرصت را برای «تجربه کردن» فراهم کرده ایم؟ خاطرنشان کرد: برای اینکه در حوزه توسعه کارآفرینی اتفاق مطلوب‌تری رخ دهد، انتظار داریم در کنار آموزش‌های  نظری، *فرصت تجربه کردن و تعمیق دانش* تجربی را نیز فراهم کنیم که متأسفانه این دو موضوع در نظام آموزش عالی مغفول واقع شده است.

وی خاطر نشان کرد: به منظور ایجاد *فرصت های تجربه کردن و تعمیق دانش* رویدادهایی چون * یک روز با کارآفرین* برای برگزاری در باشگاه در نظر گرفته شده است اما با توجه به تفاوت های فرهنگی و محیطی و لزوم توجه به شرایط و زیست بوم در تدوین و اجرای برنامه های مرتبط با کارآفرینی نیاز داریم به جای الگوبرداری صرف از تجربه های موفق و در کنار استفاده از تجارب دیگر کشورها؛ با همفکری هم رویدادهای نو و بدیعی تعریف و اجرا کنیم.