آموزش

آموزش مهارت محور چیست؟

آموزش-مهارت-محور-چیست

در این مقاله درباره آموزش مهارت محور توضیحاتی را ارائه می دهیم. با پیشرفت علم روانشناسی و جامعه شناسی، آگاهی و شناخت نسبت به شیوه یادگیری و شکل گیری دانش بصری، تئوری و مهارتی افراد افزایش یافته است.

شخصیت یک انسان مجموعه ای از کنش ها، واکنش ها و تعاملات فرد با محیط درون و پیرامون خود است. شخصیت یک انسان تا حدودی از زمینه های ژنتیکی منشأ می گیرد؛ اما میزان قابل توجهی از شخصیت فرد در یادگیری و به کار گیری اطلاعات خود به صورت عملی شکل می گیرد.

ذهن خلاق فرد در نتیجه روش آموزش محور، روش های جدیدی را برای تبدیل یک متن تئوری و بی روح به یک شکل عملی و فنی ایجاد می کند.

مهارت چیست؟

به در هم آمیختگی اطلاعات و شناخت فرد از یک موضوع و میزان به کارگیری آن به صورت عملی را مهارت می گویند. هر چقدر دانش و اطلاعات دریافتی توسط ذهن یک انسان ملموس تر و عینی تر باشد، توانایی استفاده از این اطلاعات و شناخت بصری در بستر عملی افزایش می یابد. بدون شک شیوه نوین آموزش فنی و آموزش های مهارتی زمینه مناسبی را برای شکوفایی اطلاعات تئوری فراهم می کند.

آموزش چیست؟

تکامل و آگاهی عقل و ذهن فرد در شناخت موضوعات مختلف پیرامون خود اعم از مباحث علمی، مسائل مذهبی، نگرشی و… را آموزش می گویند.

انواع آموزش به منظور بررسی کیفیت آموزش مهارت محور

• آموزش تئوری:

انتقال اطلاعات و دانش در زمینه های مختلف به ذهن بدون ایجاد هیچ زمینه ای برای تفکر و خلاقیت ذهنی فرد را آموزش تئوری می گویند. در این نوع آموزش ذهن افراد فقط به صورت مخزنی برای دریافت اطلاعاتی است که خود دانش آموز هیچ نقشی در شکل گیری اطلاعات در ذهن خود ندارد. بنابراین به مرور زمان از اهمیت اطلاعات گنجانده شده در ذهن فرد کاسته می شود.

• آموزش مهارت محور:

شیوه های یادگیری جدیدی که به انتقال اطلاعات و دانش به ذهن افراد به منظور ایجاد خلاقیت و تفکر پویا و ذهن فعال در دانش آموز می پردازد. به این نوع روش یادگیری، آموزش مهارت محور می گویند. در این نوع روش فرد آموزش دهنده بستری را فراهم می کند که دانش آموز با استفاده از توانایی و خلاقیت خود مطالب را به صورت عینی و ملموس تر دریافت کند.

• آموزش فنی:

این نوع آموزش اطلاعات و آگاهی افراد را در قالب عملی می سنجد. به گونه ای که فرد باید به این توانایی برسد که اطلاعات دریافتی خود را در زمینه یک موضوع، در قالب عملکرد عملی خود بروز دهد. آموزش فنی یکی از بهترین و نوین ترین روش های آموزش دانش آموزان است.

اهداف آموزش مهارت محور

• یادگیری اطلاعات به صورت عینی و ملموس

• توانایی استفاده عملی دانش آموز از اطلاعات دریافتی

• منفعل نبودن دانش آموز در حین یادگیری

• افزایش خلاقیت فکری و توانایی ذهنی فرد

• افزایش علاقه فرد نسبت به یادگیری مسائل تئوری

• افزایش توانایی و عملکرد فرد

• کشف استعداد های فرد در زمینه های مختلف

• عدم وابستگی مطلق فرد برای یادگیری به معلم